9 Kerndomeinen

Misschien hebben jullie de term al eens gehoord: de 9 kerndomeinen. Wat wordt daar nu precies mee bedoeld? Het zijn de 9 kapstokken waaraan al het beleid binnen Odyssee wordt opgehangen: het speelveld van Odyssee.

 

Het traject voor het formuleren van een strategisch plan 2016-2020 is ingezet. We hebben de 9 kerndomeinen benoemd waarop visie, ambities en acties worden afgesproken. Deze domeinen zijn een logisch vervolg op de bestuurlijke agenda van de afgelopen jaren en de evaluatie die Rick Steur heeft gepresenteerd.

 

We hebben geprobeerd de 9 kerndomeinen in een overzicht te vangen. Domein 1: strategisch plan 2016-2020 is de paraplu voor het beleid dat we gaan maken. Samen met de identiteit van Odyssee geven ze richting aan de andere domeinen. Deze identiteit zal natuurlijk niet helemaal veranderen, maar we vragen ons wel met elkaar af: voldoet onze missie nog, is de visie scherp genoeg, zijn onze kernwaarden compleet?

 

Het tweede domein Professionele Cultuur zien we als basis voor al ons handelen: de fundering van ons beleid. Zonder deze fundering kunnen we niet doelgericht en in samenhang werken aan al onze acties. De stuurgroep Professionele cultuur zal handen en voeten proberen te geven aan kernbegrippen als vertrouwen, aanspreekcultuur, eigenaarschap, kwaliteitsdenken en denken in oplossingen. Vanuit de strategische tussenbalans van Rick Steur en de eerste voorzichtige conclusies uit de gesprekken die Roel met medewerkers heeft, komt de behoefte aan ontwikkeling van de professionele cultuur duidelijk naar voren.

 

Daartussenin staan de overige 7 domeinen als pilaren van het ‘huis’. In het schema staat per kerndomein welke hoofdvraag voorligt en welke dossiers daar aan de orde zullen komen. Het overzicht is nog ontwikkeling: het beantwoorden van de hoofdvragen zal leiden tot een visie op het domein. Daarnaast geven de kerndomeinen ook overzicht waaraan we elke dag al werken. We staan natuurlijk niet stil totdat er een (nieuw) strategisch plan is.

 

Klik hier voor een grotere weergave.

 

Het is een actief overzicht. Voor de inrichting van het huis hebben we iedereen nodig. De juiste formulering van ambities en de doelgerichte acties gaan we zoveel mogelijk met elkaar doen. Vanuit een opzet nemen we diverse groepen mee om het strategisch plan 2016-2020 verder inhoud te geven. Dit stukje is ook een oproep voor alle medewerkers om hun specifieke talenten bij ons kenbaar te maken omdat jullie expertise zeker nog gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van beleid binnen de dossiers. In het overzicht is ook te zien welke medewerkers er in ieder geval bij betrokken zullen worden vanuit Directie/Staf. Voor meer informatie kun je altijd bij je directeur of een van de stuurgroepleden terecht.

 

Samen komen we tot goed beleid. Dus geef maar aan als je mee wilt doen…

Dineke Nieuwland