Avontuurlijk leren voor (hoog)begaafde leerlingen binnen Passend Onderwijs

 

‘Stichting Odyssee biedt Passend Onderwijs voor alle leerlingen, van zeer moeilijk lerend tot hoogbegaafd. In een uitdagende, veilige en duidelijke leeromgeving kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot kleurrijke, kritische en actieve mensen. Stichting Odyssee gaat voor onderwijskundig, pedagogisch en didactisch maatwerk, steeds gebaseerd op veiligheid en respect voor elkaar’.

 

De Plusklas is primair bedoeld om leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren en zich in brede zin te ontwikkelen. In de regel gebeurt dat door activiteiten te bieden ter aanvulling op en/of vervanging van het reguliere leerstofaanbod, zowel gericht op vak inhouden als op het gebied van metacognitieve vaardigheden.

 

Het belangrijkste doel van de Plusklas is aan de slag te gaan met de basisvaardigheden Leren leren, leren denken en leren leven. We willen het welbevinden van de leerling bevorderen door volop ruimte te bieden voor eigen ontwikkeling en erkenning. Leerlingen praten samen over wat hen bezig houdt; luisteren, filosoferen en zelfreflectie krijgen veel aandacht. Daarnaast wordt gewerkt met uitdagende praktijkblokken, zoals creativiteit, techniek en sport. Zo worden ze continu geprikkeld en aan het denken gezet.

 

Dit jaar willen we de onderlinge samenwerking met de collega’s van de basisscholen versterken door 5 dagen per week Passend Onderwijs te bieden aan (hoog)begaafde leerlingen. Hiervoor hebben we voor het komende schooljaar een mooi plan opgezet. Dit plan zal binnenkort in het DO besproken worden. En daarna met jullie gedeeld worden.

 

Petra Speerstra