Gouden weken op de Oudvaart

Het maken van afspraken

We hebben in groep 6/7 de werkvorm 'placemat' gebruikt. De leerlingen kregen per groepje van 4 een groot vel papier, welke verdeeld was in 4 vakken. De leerlingen kregen eerst de tijd om in hun eigen vak een aantal afspraken te schrijven, die zij belangrijk vonden om in de klas te hebben. Vervolgens hebben de leerlingen binnen hun groepje met elkaar gesproken over wat er allemaal op het papier stond. Waren er gelijkenissen? En verschillen? Waarom vonden zij die bepaalde afspraken zo belangrijk?

 

Elk groepje koos vervolgens de twee belangrijkste regels die opgeschreven waren en zodoende ontstonden de 10 belangrijkste regels van de klas, welke we op een groot vel papier geschreven hebben. Deze afspraken zijn ten slotte 'definitief' gemaakt doordat alle leerlingen hun duimafdruk hebben gezet.

 

In groep 1-2 en 3-4 is er veel met elkaar gesproken over regels en afspraken. Uiteindelijk hebben de kinderen de belangrijkste  regels bepaald en uitgebeeld. Deze regels hangen nu in woord en beeld in de klassen.

 

 

We zoeken naar de pot met goud aan het einde van de regenboog in de gouden weken. Groep 3-4.

Verder is er in elke groep veel aandacht voor de energizers. Door deze energizers wordt het groepsgevoel vergroot.

Elke groep heeft een mooie groepsfoto gemaakt. Deze foto’s hangen nu bij de klassen.

Elke groep heeft een prachtig groepswerk gemaakt op een groot doek. Deze hangen we in de gangen van school.

Elke leerkracht heeft omkeergesprekken gevoerd met ouders/verzorgers.