Gouden Weken op de Zwetteschool

Schoolbrede activiteit: Kopstukken
Iedere groep van de Zwetteschool is deze periode aan de slag gegaan met het project Kopstukken.

Aan de hand van een werkboekje, maakten alle kinderen een mooi document van hunzelf. Waar woon je, wie horen er bij jou, waar geloof je in, waar droom je van...etc. Daarna gingen ze in  de spiegel goed kijken naar hun gezicht en maakten ze een prachtig mooi zelfportret. Illustrator Babs Wijnstra hielp alle kinderen hierbij. De boodschap van deze Gouden weken was dit jaar: je bent mooi zoals je bent!

 

Oudergesprekken en ouder/kindgesprekken vanaf groep 6
Onderdeel van deze gouden weken zijn de gesprekken met ouders. Elke groepsleerkracht voert de eerste weken een omkeergesprek (van 15 minuten) met alle ouders. Het is hierbij de bedoeling dat niet de leerkrachten, maar vooral de ouders aan het woord zijn onder het motto ‘Leer ons uw kind kennen’. Ouders vertellen ons over de hobby’s van hun kind, vrienden en vriendinnen, verwachtingen en wensen, sterke kanten en kwaliteiten van uw kind en andere aandachtspunten die van belang kunnen zijn. Groep 2 t/m 5 doet dit aan de hand van een kijklijst, deze lijst krijgt u van de groepsleerkracht. Bij de leerlingen van groep 1 komt de leerkracht op huisbezoek en is er een intake gesprek met de intern begeleider.

Voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 is dat de leerlingen uit deze groepen ook uitgenodigd worden op dit omkeergesprek. We vinden het erg belangrijk uw kind erbij te betrekken, omdat het gaat over hem of haar. De insteek van dit gesprek gaat er daarom over wat de verwachtingen zijn voor komend jaar. Waar werken we naar toe? Wat vinden we belangrijk? De leerling heeft hier een stem in en die horen we graag!

 

Groep 7 en 8 IOP gesprek
In groep 7 en 8 zetten we alle doelen en afspraken in een IOP (individueel ontwikkelingsplan). Alle kinderen van de bovenbouw unit zullen samen met school en ouders hun eigen doelen in een plan beschrijven. Aan deze persoonlijke doelen wordt, naast de normale doelen, in een periode van 8-10 weken gewerkt. We willen de kinderen nog meer meenemen in hun ontwikkelingsproces en zo nog meer eigenaarschap te bevorderen.