Managementrapportages

Begin oktober gaan we de managementrapportages (Maraps) van mei t/m augustus bespreken. We werken aan een goed werkbaar systeem waarmee we de financiële en kwalitatieve voortgang van elke school afzonderlijk en Odyssee in zijn geheel goed kunnen volgen. 1 oktober wordt dat proces voortgezet door alle maraps met de directeuren te bespreken. De uitdaging is om niet teveel tijd en energie kwijt te zijn aan het maken van Maraps, maar wel een goed overzicht te hebben (en houden) waar de scholen staan.

 

In de combinatie van een helder overzicht van de domeinen, met een goed werkbaar marap-systeem zit voor mij de kracht van de doelgerichtheid en weten waar we mee bezig zijn. Dat hele systeem heeft alleen waarde als we daarbij in ons dagelijkse werk een professionele houding hebben. Dat we werken in een cultuur waarin we het samen doen, waarin we elkaar mogen en kunnen aanspreken, waarin we hoge eisen stellen en tegelijkertijd respect tonen. Een cultuur waarin iedereen serieus genomen wordt, initiatief en verantwoordelijkheid nemen gestimuleerd wordt en waar een fout maken ook mag. Een cultuur van betrokkenheid, duidelijkheid en het werken aan kwaliteit. Laten we allemaal trachten met elkaar deze cultuur steeds meer inhoud te geven.

 

Roel Krijnen