Nieuw schoonmaakcontract

Aanleiding om een nieuw schoonmaakcontract af te sluiten was het feit dat het oude contract afgelopen was. De wet verplicht ons om een nieuw contract af te sluiten via Europese aanbestedingsregels. Zo’n Europese aanbesteding is gebonden aan strenge eisen en regels en daarom heeft adviesbureau IntexSo ons begeleid bij het traject. Er is een duidelijk bestek gemaakt van alle ruimten die schoongemaakt moeten worden. Wij hebben als Odyssee wel aangegeven dat we door willen gaan met het sociale aspect. De huidige schoonmaakpartners: Van Dijk & De Boer, Rooth en Empatec hebben de klus gekregen.

 

Het is ons antwoord op het ingaan van de participatiewet: van passend onderwijs naar passend werk. De leerlingen van onze speciale scholen hebben hier in de praktijk mee te maken.
Om voor deze schoonmaakconstructie in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat een groot deel van de inzet van schoonmaakpersoneel door mensen van Empatec gebeurt.

 

Is alles verder dan hetzelfde gebleven? Nee, dat zeker niet. Om nog betere kwaliteit van schoonmaak mogelijk te maken, moeten de medewerkers van Empatec beter worden begeleid. Hierover zijn in het nieuwe contract duidelijke afspraken gemaakt. Om dit mogelijk te maken zonder dat de kosten uit de pas lopen, is er afgesproken dat de kantoren op scholen wat minder worden schoongemaakt. Dit is teruggegaan naar 1 x per week.
Ook nieuw is dat er tijdens vakanties op locaties met kinderopvang, de schoonmaak doorgaat.

Onderdeel van de start van de samenwerking ‘nieuwe stijl’ is een nulmeting. Als onafhankelijke partij gaat IntexSo deze nog voor Odyssee uitvoeren in november. De schoonmaakbedrijven zullen in de komende periode evt. achterstallig onderhoud wegwerken.

 

We zijn als Odyssee heel trots op deze kans  voor onze (oud)leerlingen. Berti van Sinne merkte al trots op dat er nog nooit zoveel oud-leerlingen in onze scholen hebben rondgelopen.

Het is mooi dat we dit samen kunnen doen! Voor de mensen van Empatec is het een hele uitdaging om dezelfde kwaliteit en snelheid te kunnen leveren als de reguliere schoonmaakbedrijven. We doen daarom ook een beroep op jullie: geef deze mensen een kans.

Op alle scholen is een logboek aanwezig. Hierin kunnen scholen aangeven als er bijzonderheden zijn, zowel positieve als negatieve dingen. Met de schoonmaker is afgesproken dat zij hierin kijken en als zij iets kwijt willen aan de scholen kunnen ze dat hier ook in kwijt.

Het is handig dat op alle scholen een aanspreekpunt aanwezig is voor schoonmaakzaken. Via het Directieoverleg wordt hiervoor gezorgd.

Mochten er desondanks nog vragen en opmerkingen zijn dan kunnen jullie ook altijd terecht bij Ad Ton 0515 – 859 905.