Nieuws van de salarisadministratie

Samen met het salaris van december wordt de eindejaarsuitkering uitbetaald. Samen met de uitbetaling eindejaarsuitkering bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de regeling uitruil eindejaarsuitkering tegen fiscale ruimte reiskosten woon-werk verkeer. Door deelname wordt een deel van de bruto eindejaarsuitkering ingeruild voor een onbelaste vergoeding.

Hierdoor wordt er minder loonheffing betaald over de eindejaarsuitkering met als gevolg een hoger netto resultaat.

 

Wij hebben onlangs weer de brieven en de bijbehorende formulieren uitruil/saldering naar de scholen verzonden. Deze heeft u misschien al ontvangen of anders zult u ze spoedig ontvangen. Als u van deze regeling gebruikt wilt maken is het van belang de formulieren zo precies mogelijk in te vullen en op tijd in te leveren. Het zou zonde zijn dat door te late inlevering u een hogere netto eindejaarsuitkering misloopt.

 

De sluitingsdatum van de maand oktober is 9 oktober 2015.

Uitbetaling van het salaris van de maand oktober is op 23 oktober 2015

De sluitingsdatum van de maand november is 16 november 2015

Uitbetaling van het salaris van de maand november is op 25 november 2015

De sluitingsdatum van de maand december is 11 december 2015

Uitbetaling van het salaris van de maand december is op 23 december 2015

 

Dit zijn voorlopig vastgestelde data. Door onverwachte omstandigheden is het mogelijk dat deze data gewijzigd worden.