Plusklas Praktijk op Terschelling een mooi voorbeeld van Passend Onderwijs

Passend onderwijs brengt de verplichting met zich mee de best mogelijke kansen te creëren voor alle eilander leerlingen. Leerlingen met een praktijkgerichte leerstijl zijn eenlingen op de eilander scholen. Juist deze groep heeft baat bij contacten met andere leerlingen op gelijk niveau. Spelen, omgaan en samenwerken met een leerling die op eenzelfde niveau functioneert, brengt een andere wijze van leren tot stand.

De 5 basisscholen en het voortgezet onderwijs op Terschelling hebben het afgelopen schooljaar samen met de praktijkschool 'De Diken' in Sneek gewerkt aan de totstandkoming van de Plusklas Praktijk. De doelgroep betreft leerlingen in de leeftijdsfase 10-14 jaar met een praktijkgerichte leerstijl. Leerlingen die beter leren door te doen in plaats van leren vanuit theorie. Leerlingen die meer leren van korte instructies en veel herhaling. Leerlingen die vaak handig zijn. Leerlingen die behoefte hebben aan extra tijd om informatie te verwerken. Leerlingen die het leuk vinden te werken aan concrete taken. Deze leerlingen leren binnen de context van het dagelijks leven. Het ontplooien van praktische vaardigheden is voor de doelgroep een andere wijze van leren, waarin het ontwikkelen van een positief zelfbeeld leerlingen kan stimuleren de eigen capaciteiten te ontwikkelen. Eén en ander komt de ontwikkeling van de schoolse vaardigheden ten goede.

Vanaf 1 januari gaat de Plusklas Praktijk van start op 't Schylger Jouw in Midsland. De Plusklas Praktijk begint met kinderen in de basisschoolleeftijd. In de toekomst is het de bedoeling dat deze leerlingen een soepele overgang maken naar leerwegen  aan het Schylger Jouw of een gefaseerde overgang kunnen maken naar het praktijkonderwijs in Sneek. Mogelijk bezoeken dan ook eilander leerlingen die al naar 'De Diken' in Sneek gaan één dag per week de Plusklas Praktijk op het eiland. Ook stages kunnen onder begeleiding van de Plusklas Praktijkleerkracht plaats vinden op het eiland. Daarmee hoeven onze eilander leerlingen met een praktijkgerichte leerstijl niet direct een hele week naar de wal. De Plusklas Praktijk kan leerlingen goed voorbereiden op een eventuele plaatsing aan de wal.

De praktijkschool te Sneek is bij de totstandkoming van de Plusklas Praktijk een geweldige inspirator geweest, alsmede de regie-ambulant begeleider vanuit Steunpunt SO Fryslân. Met hun kennis van zaken is de startnotitie voor deze klas tot stand gekomen. Bij hen kunnen de scholen terecht voor vragen en het opdoen van ervaring in de te geven lessen. Er is bewust gekozen voor 't Schylger Jouw als locatie. Naast het gebruik van goed toegeruste praktijklokalen is het goed de doelgroep kennis te laten maken met de locatie waar ze na de basisschool mogelijk geplaatst worden of deels geplaatst worden.

We zijn er trots op dat de eilander scholen gezamenlijk naast een Plusklas, nu ook een Plusklas Praktijk tot stand hebben gebracht. Uitgangspunt daarbij is dat we goed onderwijs willen bieden aan alle eilander leerlingen. Door krachten te bundelen kunnen we de doelgroep leerlingen met een praktijkgerichte leerstijl  een vele malen rijker aanbod bieden dan de individuele scholen binnen hun eigen groepen dit kunnen.

Tinie Sterenborg