Start 2e jaar LB/LC (Middenmanagement

Onze bestuursvoorzitter Roel Krijnen doet de aftrap. Met heldere woorden over ruimte. Ruimte als speelveld. Geen stip op de horizon, maar de stip als bal om mee te spelen. Verantwoordelijkheden nemen en invloed hebben. Je rol pakken.

 

Een prachtige start van het tweede jaar. Mogelijkheden, kansen en een heleboel actie. Wederom wordt duidelijk dat Odyssee een innoverende organisatie is. We houden het goede vast en voegen het wenselijke toe. We houden overzicht en er is transparantie. We durven elkaar te bevragen en gaan met elkaar in gesprek.
Dit alles vanuit veiligheid en vertrouwen.

 

Op deze eerste dag zijn we veel met elkaar in gesprek gegaan. Samen ervaringen bespreken en met elkaar samenwerken. Elkaars ‘Critical Friend’ zijn, oordeelloos feedback geven. In ons eigen leer- en schoolteam hebben we dit deze dag ook gedaan en willen we dit in de scholen brengen.

We nodigen jullie dan ook graag uit om met ons en jullie collega’s in gesprek te gaan. Juist feedback te geven op het handelen, dit opzoeken en uitproberen, zorgen ervoor dat de basis verstevigd. Zonder ‘Critical friend’ durven te zijn duurt alles langer en ga je minder snel de diepgang in.

 

Groot denken kan bij Odyssee, meedenken wordt gestimuleerd, eigenaarschap en inspraak, sámen zijn wij Odyssee!

 

We geven het stokje graag door aan het nieuwe leerteam. In dit tweede jaar zijn er nieuwe mensen aangeschoven, we  heten hen graag welkom: Piet Massolt (de Wyken), Ad Ton (Sinne), Ralph Nijp (’t Raerderhiem) en Riët Voogd (Sinne).