Start schooljaar Expertisecentrum

Aan het begin van  dit schooljaar hebben we al weer veel aanvragen voor ondersteuning vanuit het expertisecentrum! Dat is mooi want het betekent volgens mij dat het heel gewoon aan het worden is dat we Passend Onderwijs voor onze leerlingen samen maken en we durven te delen en te  vragen. Om even een kort beeld te schetsen:

 

Naast de aanvragen die vorig schooljaar al zijn gestart, zijn er ook nieuwe aanvragen:

  • 18 aanvragen voor een onderzoek door de orthopedagogen
  • 15 aanvragen voor  specifieke coaching van leerlingen  en creatieve therapie
  • 8 aanvragen begeleiding door rekendeskundige
  • 8 nieuwe aanvragen begeleiding taal/dyslexie

 

Er is een sociale vaardigheidstraining gestart en op 17 september starten de bovenschoolse  plusklassen ook weer (dit jaar op donderdag ipv de woensdag), daarover in een volgende nieuwsbrief meer.

 

Genoeg te doen dus voor het expertisecentrum en alle experts die we voor de ondersteuning inzetten. 

 

Tinie Sterenborg