Bijeenkomst Middenmanagement

Doel van de dag: Hoe word ik eigenaar van het strategisch beleidsplan.

 

We zijn begonnen met een gespreksvorm over de schoolontwikkeling a.d.h. van enkele stellingen:

waar ben je trots op,

wat vind je goed gaan bij jou op school,

waar zit je mee t.a.v. je verandering/vernieuwingsproces.

Dit gaf ons de gelegenheid om in korte tijd met veel collega’s te sparren.

 

Na de lunch schoven de directeuren en de bestuursvoorzitter aan.

 

De middag startte met een presentatie van Roel over de inhoud van het strategisch beleidsplan en wat dit betekent voor alle werknemers binnen Odyssee.

Besproken werden de ambities, de kernwaarden en de bovenschoolse projecten.

In gevarieerde werkvormen gingen we dieper op deze onderdelen in.

 

Femia, Justine, Jeltsje, Sjoukje