Inspectiebezoek op de Oudvaart

12 januari 2016 hebben we ons periodieke bezoek van de Inspectie van het Onderwijs gehad. Of zoals zij dat zelf noemen, een ‘bezoek in het kader van het kwaliteitsonderzoek gedifferentieerd toezicht’. Altijd weer spannend of onafhankelijke deskundigen hetzelfde zien op school als wij en hoe zij dat kwalitatief beoordelen. Tegenwoordig vraagt de Inspectie aan scholen eerst een zelfevaluatie te schrijven gericht op 10 kwaliteitsgebieden. Tijdens het bezoek leggen zij hun bevindingen hiernaast.

 

De school is door twee inspecteurs bezocht. Dit bezoek duurt 1 dag. Zij hebben bij 6 collega’s lessen bezocht. Er hebben gesprekken plaats gevonden met de directeur en intern begeleider over de zorg voor leerlingen en de ontwikkelingen binnen de school. Groepsplannen en Individuele OntwikkelingsPlannen (IOP) zijn bekeken en beoordeeld. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met 5 leerlingen uit diverse groepen over hun welbevinden in school. Ook is er overleg geweest met ouders van de school en met het hele team.

 

We zijn er erg trots op, dat we met ons team van de Inspectie op alle kwaliteitsgebieden een voldoende hebben gekregen en een goed voor schoolklimaat en veiligheid. De inspectie was daarnaast erg onder de indruk van de actieve leerhouding van de kinderen, de coachende houding van de leerkrachten en de opzet van de nieuwe IOPs vanaf groep 6.

 

Team Oudvaart