Ambities voor Odyssee

Met de input uit de strategische tussenbalans (Rick Steur), de gesprekken met alle leerkrachten, de vergaderingen van het Directie Overleg en de Tweedaagse hebben we ambities geformuleerd die ons helpen onze activiteiten voor de komende vier jaar richting te geven, maar ook welke houding en gedrag daar dan bij hoort: onze kernwaarden.

 

Stapje voor stapje komen we steeds dichter bij de juiste ambities en de juiste formuleringen daarvan. We willen ze nu aan jullie als medewerkers voorleggen even ‘los’ van het hele strategische document.  We zijn erg benieuwd naar jullie mening over deze ambities en de kernwaarden: hebben we de juiste te pakken? Missen er een aantal? Of mag de focus wel wat minder.  Laat het ons weten via dnieuwland@odysseescholen.nl of natuurlijk via je eigen directeur.


Wat zijn onze ambities

We willen een cultuur en een leer- en werkklimaat waarin iedereen plezier heeft en optimaal uit de verf komt.

 • Dat betekent dat we werken aan een professionele cultuur .
 • Dat betekent dat we werken aan een gezond en veilig pedagogisch klimaat.
 • Dat betekent dat we werken aan goede en heldere communicatie, met als doel de verbinding te vergroten.
 • Dat betekent dat we iedereen aandacht geven. Mede in de vorm van goed personeelsbeleid.
 • Dat betekent dat we werken aan een hecht team in het DO en hechte schoolteams.
 • Dat betekent dat we samenwerken om elkaar te versterken.
 • Dat betekent dat we de integrale verantwoordelijkheid van directeuren en teams optimaal ondersteunen vanuit het Servicebureau.

 

We willen avontuurlijk, passend onderwijs voor al onze leerlingen.

 • Dat betekent dat we werken aan gepersonaliseerd onderwijs met individuele plannen.
 • Dat betekent dat we leerkrachten hier in moeten opleiden, ontwikkelen en ondersteunen.
 • Dat betekent dat het expertisecentrum een centrale rol blijft vervullen.
 • Dat betekent dat we samenwerken met ouders en leerling om het juiste aanbod te creëren.
 • Dat betekent dat we systemen ontwikkelen waarin we de ontwikkeling van de individuele leerling goed kunnen volgen.

 

We willen actieve, kleurrijke scholen met een eigen profiel en uitstraling die Odyssee-proof zijn.

 • Dat betekent dat we werken aan helder geformuleerde Odysseekaders .
 • Dat betekent dat de teams in de scholen werken aan de omzetting van de Odysseekaders in een eigen schoolprofiel.
 • Dat betekent dat de teams in de scholen nadenken hoe ze hun scholen willen laten zien en welke aspecten ze willen benadrukken.
 • Dat betekent dat teams werken aan het vormgeven van de integrale verantwoordelijkheid voor de school.
 • Dat betekent dat er gewerkt wordt aan het contact met de omgeving (buurt) van de school.
 • Dat betekent dat er nagedacht wordt welke uitstraling en communicatiemiddelen gebruikt worden om de school op de kaart te zetten/te houden.
 • Dat betekent dat we insteken op cultuurrijk en bewegingsrijk onderwijs.

 

We willen dat de kwaliteit van ons handelen bovengemiddeld hoog is en dat we het vanzelfsprekend vinden dat we steeds op weg zijn naar nog beter.

 • Dat betekent dat we allemaal werken aan een kwaliteitsgerichte instelling.
 • Dat betekent dat we werken aan een sterk, goed hanteerbaar kwaliteitszorgsysteem.
 • Dat betekent dat de directeuren met hun teams de juiste middelen inzetten om hun kwaliteit te monitoren en te verbeteren.
 • Dat betekent dat we helder definiëren welke onderwijskundige principes wij omarmen.
 • Dat betekent dat we werken aan heldere kaders wat we van medewerkers verwachten en waar we ze op beoordelen.
 • Dat betekent dat we in ons werving en selectie beleid op zoek gaan naar de ‘beste’ medewerkers.
 • We willen dat Odyssee gezien wordt als een werkgever waarbij je wilt werken.
 • Dat betekent dat we werken aan modern, integraal en goed bruikbaar personeelsbeleid.
 • Dat betekent dat we elke medewerker serieus nemen en in beeld hebben.
 • Dat betekent dat we ruimte voor inbreng en ontwikkeling creëren en extra geld vrijmaken voor professionalisering.
 • Dat betekent dat we werken aan een goed medezeggenschapsapparaat.
 • Dat betekent dat we werken aan een goede communicatie met elke medewerker.
 • Dat betekent dat we werken aan aantrekkelijke scholen, met een prettig leer-werkklimmaat.
 • Dat betekent dat wij financieel onze zaken goed op orde hebben.

 

We willen een integrale begeleiding van het kind.

 • Dat betekent dat we samenwerken met veel partners om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van elk kind.
 • Dat betekent dat we binnen de scholen werken volgens de ‘1-zorg-route’.
 • Dat betekent dat we werken aan de samenwerking met kinderopvang.
 • Dat betekent dat we actief participeren in pilots rondom IKA.
 • Dat betekent dat we ouders als vanzelfsprekende partners zien.
 • Dat betekent dat we breed denken als het gaat om ondersteuning voor kind en ouder.
 • Dat betekent dat we manieren zoeken om actief de verbinding met onze partners op te zoeken.

 

Welke kernwaarden horen daarbij?

Kernwaarden betekent voor ons de vertaling van onze ambities en uitgangspunten naar onze houding en gedrag.

 

Open en nieuwsgierig

We willen delen. We zijn transparant. We willen praten en luisteren. We stellen vragen. We willen weten en begrijpen hoe iets zit, hoe iemand in het leven staat en hoe we iemand kunnen helpen. We geven informatie als er om gevraagd wordt. We communiceren zo veel mogelijk.  We zijn open en nieuwsgierig.

 

Avontuurlijk

We bewandelen niet alleen de geijkte paden. We tonen lef. We blijven zoeken naar de juiste weg. We durven af te wijken van methodes en risico’s te zoeken. We geven lessen die uitdagen, we zijn niet bang. We maken dus ook fouten en die zetten we om in nog meer kwaliteit. We zoeken het avontuur.

 

In beweging

We staan letterlijk niet stil. We willen fit en vitaal zijn. We geven veel ‘bewegingslessen’. We bewegen ook in figuurlijke zin. Op weg naar weer beter en weer anders. We staan nooit stil. We zijn dus fit en in beweging.

 

Gedreven

We doen alles wat we doen met passie en overtuiging. We gaan er voor en we staan er voor. Onderwijs zit in ons hart. Kinderen en ouders verder helpen is ons doel en daar worden we enthousiast van. We werken hart voor elkaar en met elkaar. We zijn gedreven het steeds beter te doen.

 

Duurzaam en toekomstgericht

Alles wat we doen is gericht op ontwikkeling naar de toekomst. We kijken dus vooruit. We gebruiken hulpmiddelen die daar bij passen. We denken na over het vervolg en het straks. Wat we doen is duurzaam, namelijk voor de langere termijn. We letten op elkaar om elkaar te behoeden voor uitval. We zijn duurzaam en toekomstgericht.