Nieuws van de werkgroep Taakbeleid

Collega's

 

In juni dit jaar heeft de GMR instemming verleend aan het nieuwe taakbeleid van Odyssee. Dit taakbeleid is opgesteld binnen de kaders van de CAO maar verder redelijk beleidsarm. De volgende stap is om aan dit beleid handen en voeten te geven binnen de scholen. Odyssee wil hierbij graag medewerkers betrekken om het taakbeleid niet alleen van de directeuren te laten zijn, maar vooral ook van de medewerkers zelf. Hoe verdelen we met elkaar de taken op een eerlijke, zinvolle wijze? Goed voor onszelf. Goed voor de school. 


Hoe maken we dit voor iedere medewerker en de organisatie inzichtelijk, zodat we taakbeleid gaan ervaren als "van ons".

 

Voor deze werkgroep zoeken we mensen die op korte termijn een aantal keren bij elkaar willen komen, om een advies op te stellen aan het bestuur.  De bedoeling is, dat we dit 1 maart klaar hebben. 

 

Voor meer informatie kun je bij je directeur terecht. Rechtstreeks informeren en aanmelden bij de werkgroep kan ook. 

 

De  nog onvolledige werkgroep,

 Bart Vorenkamp, Yvonne Faber, Petra Speerstra, Geert Annema

 

anng@dediken.nl