OinO congres

Donderdag  12 november hebben wij met een groep IB-ers en leerkrachten van Odyssee en de Opbouw het OinO congres bezocht met als thema ‘ Het kind in de spotlight.’
Het congres bestond uit 4 rondes; twee rondes workshops en twee lezingen.

 

'Pedagogische tact als antwoord op uitval en buitensluiten. Wie durft?', door Marcel van Herpen
Een inspirerende lezing door een man die wel bekend is binnen Odyssee. Op een humoristische manier laat Marcel je nadenken over je eigen handelen in verschillende pedagogische situaties. Een mooie aanvulling op ons cadeautje op de ‘dag van de leerkracht’!

 

'Natuurlijk talent', door Danny Mekic
Deze jonge man (28) heeft laten zien dat ‘uitgaan van talenten en interesses’ werkt. Hij heeft geen middelbare school diploma gehaald, maar was 16 toen hij 10 mensen voor zich aan het werk had in zijn eigen IT-bedrijf.
Danny Mekic:
“Voor veel kinderen is school nu de plaats waar je vooral leert waar je níet goed in bent. Dat vraagt ook om andere structuren binnen het onderwijs. Waarom hebben universiteiten bijvoorbeeld nog altijd dezelfde faculteiten als honderd jaar geleden? De arts van de toekomst kan iemand zijn die geneeskunde heeft gestudeerd met verstand van technologie, maar net zo goed een ingenieur met verstand van het menselijk lichaam. Daar gaat het naartoe. Jonge kinderen staan in principe open voor van alles, de basisschool is dé plek om de liefde voor leren aan te wakkeren. Maar voor veel kinderen is school nu de plaats waar je vooral leert waar je níet goed in bent. En waar je wordt afgerekend op scores en op je vermogen je te conformeren. Dan dooft de liefde snel.” “Basisvaardigheden zijn essentieel, natuurlijk, maar volgens mij moet school een plek zijn waar je voor 90 procent mag doen wat je leuk vindt. Een systeem waar het ervaring opdoen, het doormaken van een proces, en vooral ook het durven proberen en afwijken wordt gewaardeerd in plaats van de resultaten, heeft naar mijn idee de toekomst.”

 

Tussen de lezingen en workshops door was er tijd om de ‘experience’ te bezoeken. Verschillende uitgevers  lieten de nieuwste ontwikkelingen van methoden en schoolmaterialen zien.

Iedereen heeft buiten deze twee lezingen om nog twee workshops bezocht, waar je je van te voren voor kon aanmelden.
1.    Pieter Maas Geesteranus, Ervaringsleren bij verbetertrajecten
2.    Berbel Vervat, De leerkracht van nu: Proactief, Professioneel én Positief!    
3.    Hilde Ruitenbeek, Kindgesprekken   
4.    Olaf de Groot, Flip jouw klas (Flipping the classroom)
5.    Rian Visser-Stellen, Hoe maak je het leuk en nuttig?
6.    Floor Raeijmaekers-Mindset, De basis van talentontwikkeling!
7.    Eva Bronsveld, Temperamentvolle kinderen
8.    Tatjana Stokhof, Talent ontwikkelen door de inzet van effectieve feedback     
9.    Daniella Overbeek, Programmeren? Doen!    
10.  Raymond Hendriks, LEGO Education StoryStarter: de bouwstenen voor leren in de 21e eeuw
11.  Cinda Kerstens, Talentontwikkeling begint bij een andere inrichting van ons onderwijs
       Artikel, vervolg    
12.  Yvonne Zwart, De leerling als eigenaar van zijn eigen leerproces     
13.  Hanneke Dasler, Denken (zeer) begaafde leerlingen aleer ze doende zijn en al
       doende denken    

 

Kortom, een inspirerende dag die goed aansloot bij de weg die Odyssee is ingeslagen!

 

Anneke Langhorst en Geeske Kuipers