Project iPads in de school

Voor de zomervakantie is het bericht in de krant verschenen dat elke leerling van Odyssee na de zomervakantie een ipad krijgt. Daarna was het stil. Toch gebeurde er gelukkig van alles.

Voor je iPads bij de leerlingen neerlegt, moet je goed nadenken hoe je dat doet: is er voldoende wifi, wat ga je doen in de les, kunnen alle leerkrachten ermee overweg en hoe faciliteer je dat? Iedere school is anders en iedere school is op een andere punt in de ontwikkeling van werken met iPads. 

 

Naast de algemene uitgangspunten, die nog beter uitgewerkt moeten worden, geldt voor iedere school daarom een ander implementatieplan. Het eerste concept projectplan is gedeeld met de collega’s die het LB/LC traject volgen. Zij hebben daarop feedback kunnen geven. Nav deze feedback en de feedback van DO ligt er nu een voorstel.

In het voorstel zijn er 6 stromingen uitgewerkt:

  • Scholing
  • ICT/ technisch/ facilitair
  • Onderwijskundig
  • Financieel
  • Communicatie
  • Privacy

 

Deze stromingen gaan per school uitgewerkt worden tot een plan van aanpak passend bij de school en zijn ontwikkeling. Om een en ander goed te begeleiden wordt er een werkgroep gemaakt die bestaat uit collega’s van de verschillende scholen met Kim Kampman als projectleider.

 

Ondertussen lopen er al een aantal zaken:

  • Om de ipads te kunnen aanschaffen wordt er gewerkt met een aanbesteding. Hiervoor moet een wettelijk traject afgewerkt worden zodat aan alle eisen voldaan wordt. Dit traject loopt nu volop.
  • Op alle scholen wordt de wifi gecontroleerd en waar nodig aangepast om te voldoen aan de eisen die we daaraan stellen.
  • De transitie naar werken in de cloud is in gang gezet.

 

En natuurlijk een van de belangrijkste punten: faciliteren dat leerkrachten en onderwijsassistenten optimaal met iPads aan de slag kunnen!

Daarom is het uitdelen van de ipads aan leerkrachten en onderwijsassistenten is in gang gezet. Iedereen ontvangt de ipad van de directeur en moet daarbij een gebuikersovereenkomst tekenen.

Realiseer je dat je deze iPad krijgt in het belang van de kinderen. Om het project iPads in de scholen geslaagd te kunnen noemen, is het absoluut noodzakelijk dat leerkrachten en onderwijsassistenten er enthousiast van worden en op zijn minst op een bepaald niveau ermee kunnen werken.

Werk aan de winkel dus!

Vanuit de werkgroep wordt geadviseerd om allemaal een account op Eduapp aan te maken. Eduapp is een website waar alle apps te vinden zijn. Je kunt zoeken op leeftijd of onderwerp en er worden ook lessuggesties gegeven. Probeer apps en websites uit en probeer een beeld te creëren hoe je de iPad in je werk en lessen kunt integreren. 
Zorg er bij het opstarten van de ipad voor dat je de volgende gegevens paraat hebt: Wificode van de school en apple-id van de school. Het instellen wijzigt zich verder vanzelf.

 

Vanuit locatie Master Steve Jobs zullen daarnaast workshops georganiseerd gaan worden. Hierbij worden apps/websites besproken die veel gebruikt worden. En op welke manier ze toepasbaar zijn in je dagelijkse praktijk. Hier horen jullie zo snel mogelijk meer over.