Tweedaagse en strategisch plan

Tijdens de tweedaagse hebben we een pas op de plaats gemaakt door terug te kijken naar wat is geweest en vooruit te kijken naar wat gaat komen. Het waren twee pittige dagen. Nadrukkelijk hebben we gesproken over de veranderende rol van het directieteam en de bestuurder binnen de organisatie en de professionaliteit van ons eigen handelen. Er is gesproken over ‘elkaar versterken’, ‘elkaar (en jezelf) serieus nemen’, ‘elkaars spiegel zijn’. Maar ook over vertrouwen en zelfvertrouwen. We hebben elkaar kritisch bekeken en ook complimenten gemaakt.

 

Hiermee hebben we ook antwoorden gezocht op de vragen die vanuit de teams aan ons worden gesteld. Er is een lijst van 10 items gemaakt die steeds terugkomen in de signalen vanuit de teams. Signalen over wat de medewerkers onderling en vanuit DO nodig hebben om de floreren.
De 10 items zijn:

 1. Wees open/transparant
 2. Toon oprechte aandacht en betrokkenheid.
 3. Toon gedrevenheid
 4. Heb vertrouwen ipv controle
 5. Geef feedback met hoor en wederhoor
  • Dialoog voor nodig
  • Oneens zijn mag
 6. Werk samen (aan oplossingen) – positieve teamgeest/werkrelaties
  • Bereidheid om te gaan voor het team
 7. Doe mee! Eigenaarschap bij iedereen
  • Pro-actieve ontwikkelhouding
 8. Enthousiasmeer elkaar, wees positief en inspireer
 9. Bedenk; Fouten maken mag
 10. Spreek waardering naar elkaar uit

Het mooie is dat de teams/medewerkers elkaar hiermee ook aanspreken. Ik zou zeggen aan iedereen; “neem dit lijstje serieus”. Wij hebben dat binnen het DO in ieder geval gedaan. We zijn erop aanspreekbaar.

 

In de tweedaagse ging het verder over waar we als Odyssee voor staan. Hoe we zelf professionele cultuur laten zien en wat we daaraan doen, om het verder in de organisatie te krijgen. Er was een persoonlijke reflectie op ieder zijn eigen functioneren. Dat ging in alle openheid. Het was niet altijd eenvoudig, maar iedereen heeft zijn steentje maximaal bijgedragen. Een hele mooie (deel) conclusie is dan ook geweest dat de ‘intentie’ van iedereen een hele sterke is. We willen allemaal van binnenuit het zo goed mogelijk met elkaar organiseren. Goed voor medewerkers, leerlingen en hun ouders.

 

Bovengenoemde uitkomsten zullen verder in de teams besproken worden en waar nodig invulling krijgen. Met het DO werken we het uit in een opzet voor een strategisch plan 2016-2020. Deze zullen we bij velen voorleggen en om input vragen om er een goed gedragen plan van te maken.

 

In deze nieuwsbrief willen we jullie vast het concept voorwoord voorleggen (klik hier). Het is nog een concept en misschien wordt het nog wel anders, maar het is bedoeld om iedereen deelgenoot te laten zijn van de strategische koers van Odyssee voor de komende jaren en het hoe en waarom van zo’n plan. Ik hoor graag de op- en of aanmerkingen.

 

Roel Krijnen