Uit de werkgroep AZC

Uit de werkgroep AZC school

De afgelopen weken is er door de AZC school werkgroep hard gewerkt. In verschillende groepen zijn wij begonnen met onderzoeken, uitzoeken en organiseren. Voor een school van start kan gaan moet er veel gebeuren. Denk hierbij aan: welke leermiddelen worden er gebruikt, hoe gaan we de verschillende groepen indelen, op welke manier worden er vrijwilligers ingezet. Maar ook hele andere zaken als: kunnen de kinderen zwemles krijgen, hoe komen we tot een naam voor de nieuwe school?  Een hele diverse klus waarbij uiteraard ook gebruik wordt gemaakt van de ervaringen die in het verleden zijn opgedaan bij de toenmalige AZC school. Samengevat bereiden wij alles voor wat nodig is om deze nieuwe school straks een leerzame, fijne en veilige plek te laten zijn voor de kinderen die in het AZC komen te wonen.

 

Even voorstellen:

Mijn naam is Rama Hamzabek. Ik ben 17 jaar. Ik ben bijna drie jaar in Nederland. Ik kom uit Syrië, daar woonde ik in de stad Aleppo. Op dit moment loop ik stage op obs de  Wyken. En doe daar taken als klasse assistent. Omdat er op de Wyken ook diverse kinderen uit Syrië afkomstig zijn, begeleid ik deze kinderen regelmatig. De kinderen Nederlands leren en het soms ingezet worden als tolk vind ik leuk om te doen. Ik heb zelf ervaren hoe lastig het is wanneer je de taal niet spreekt. Dat ik de kinderen en leerkrachten op deze manier kan ondersteunen is fijn.
De  werkgroep AZC  school heeft mij gevraagd om mee te denken over alle zaken die van belang zijn in de nieuwe AZC school. Ik hoop dat ik met mijn achtergrond, ervaringen en kennis van de taal een waardevolle bijdrage kan leveren.

Toen er in oktober een oproep kwam waarin men aangaf opzoek te zijn naar mensen die zouden willen meedenken aan het opzetten van een nieuwe AZC school heb ik mij aangemeld. Mijn naam is Suzanne Kuijt, ik ben als groepsleerkracht werkzaam op o.b.s. de Wyken. Daar ben ik op donderdag en vrijdag juf van groep 7. De kinderen die ik les geef, hebben een diverse achtergrond. In mijn groep 7 zitten momenteel ook leerlingen met Syrische of Somalische nationaliteit. De ervaringen die ik reeds heb opgedaan met deze doelgroep (ook in voorgaande schooljaren) in combinatie met de actualiteit van vandaag roept bij mij ook een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid op. Deze kinderen hebben er niet voor gekozen om hier te zijn maar verdienen ook een plek waar ze op fijne, veilige plek onderwijs mogen genieten. Ik werk en denk daar graag aan mee.