Van bestuursbureau naar servicebureau

De ondersteunende diensten bij Odyssee zijn sinds de verzelfstandiging vrijwel ongewijzigd. De organisatie om hen heen is behoorlijk veranderd: meerschoolse directeuren, nieuwe scholen erbij, Passend Onderwijs, noem maar op.

 

Er is meer behoefte aan overzicht, inzicht en het kunnen nemen van verantwoordelijkheid bij de teams, terwijl de ondersteunende diensten nu nog heel erg op het bestuur gericht zijn en minder op de scholen. Maar we vinden tegelijkertijd dat de scholen/directeuren ruimte en steun moeten krijgen om hun integrale verantwoordelijkheid goed vorm te geven. Het bestuursbureau moet daarom ‘kantelen’ en dus meer een ‘servicebureau’ voor de scholen worden.

 

Daarbij zijn de verantwoordelijkheden voor Odyssee als bestuur en werkgever de laatste jaren vergroot. Er zijn ook een aantal beleidsdomeinen die achterstallig onderhoud hebben. Dit betekent dat we alle domeinen goed moeten bijwerken. Voor het servicebureau geldt dat we efficiënter en effectiever moeten gaan werken en beter in beeld moeten krijgen waar welke verantwoordelijkheid liggen en hoe die worden vorm gegeven.

 

Voor het bestuursbureau van nu betekent dit allemaal een hele veranderslag. Om dit goed te kunnen doen hebben we daar ondersteuning bij gezocht. We willen dit traject in de zomer voor een groot gedeelte afgerond hebben.