Vanuit de salarisadministratie

Dag van de leraar

Samen met het salaris over de maand oktober heeft het personeel werkzaam in het Primair Onderwijs een extra uitkering ontvangen in het kader van “Dag van de leraar”. Deze uitkering bedraagt bij een fulltime betrekking € 200. Bij personeelsleden die een deeltijdaanstelling hebben wordt deze uitkering naar rato uitgekeerd.

Dit jaar is de uitkering “Dag van de leraar” éénmalig verhoogd met € 328 bij fulltime betrekking. Deze extra uitkering uit de loonruimteovereenkomst 2015-2016 (cao), wordt betaald uit de ruimte die er gekomen is door de verlaging  van de pensioenpremies in 2015.

 

PO

De andere uitbetalingen die voortkomen uit het akkoord over de loonontwikkeling in 2015 en 2016 zullen uitbetaald worden in december 2015:

 

Het gaat voor het PO om de volgende salarisafspraken:

  • Een salarisverhoging met terugwerkende kracht per 1-9-2015 van 1.25%
  • En aan alle medewerkers die op 1 september in dienst waren, een uitbetaling van een éénmalige uitkering van € 500,-- bruto (op basis van fulltimetrekking)

De PO raad heeft ook voorgesteld deze uitbetaling in november 2015 al te laten plaatsvinden, gelijk aan het VO. Dit voorstel van de PO raad kwam op een dusdanige datum dat de leverancier van de salarissoftware, niet voldoende tijd had om RAET/Youforce nog in te kunnen richten. De uitbetaling van deze afspraken is daarom doorgeschoven naar december 2015.

 

VO

Ook voor het VO geldt dat er nog geen nieuwe CAO vastgesteld is. De afspraken die reeds gemaakt zijn en vastgelegd in de loonruimteovereenkomst 2015 zullen, op voorstel van de VO raad, wel alvast in november 2015 uitgekeerd worden.

Het gaat dan om de volgende salarisafspraken:

  • Een salarisverhoging met terugwerkende kracht per 1-1-2015 van 0.8%
  • Een salarisverhoging met terugwerkende kracht per 1-9-2015 van 1.25%
  • En aan alle medewerkers die op 1 september in dienst waren, een uitbetaling van een éénmalige uitkering van € 500,-- bruto (op basis van fulltimebetrekking)

 

Uitruil

De afgelopen tijd zijn de formulieren “overeenkomst uitruil 2015” op school uitgedeeld. Een groot aantal personeelsleden heeft deze formulieren al ingeleverd. Diegenen die het formulier nog niet hebben ingeleverd, kunnen dit nog doen tot en met vrijdag 13 november 2015.

Ditzelfde geldt voor het inleveren van het formulier “vakbondscontributie” . Het inleveren van beide formulieren kan een verhogende werking hebben op de netto uitkering van de eindejaarsuitkering.

 

Betaaldata

Het salaris voor de maand november wordt op 25 november overgemaakt. Het salaris voor de maand december wordt op 23 december overgemaakt.

 

Haiko Feenstra