Visitatie Raerderhiem

Dinsdag 27 oktober heeft 't Raerderhiem bezoek gehad van de visitatiecommissie. De commissie leden hebben alle groepen bezocht, hebben de groepsmappen en andere documentatie door gespit en zijn er gesprekken gevoerd met kinderen, ouders, leerkrachten, intern begeleider en directie. Tijdens het bezoek is er voornamelijk ingezoomd op de kwaliteit van het lesgeven. In hoeverre wordt het directe instructie model gebruikt en waar liggen op dit vlak de verbeterpunten. Tevens is er gekeken naar de zorgstructuur binnen de organisatie. Hierbij de achterliggende vragen: Worden de kinderen goed gevolgd in hun ontwikkeling, komen wij tegemoet aan de individuele onderwijsbehoefte van elk kind en kunnen wij de kinderen op een goede manier betrekken bij het eigen leerproces. Actief betrokken zijn tijdens de instructies en tijdens de lessen en het kunnen koppelen van eigen leerdoelen aan de ontwikkeling van ieder kind.

 

Na een toch enigszins spannende, maar als zeer plezierig ervaren dag, kunnen wij terug kijken op een heel positief bezoek. De commissie gaf duidelijk te kennen dat zij onder de indruk waren wat betreft de zelfstandige werkhouding van onze kinderen. De sfeer, zowel op sociaal- als op werkgebied werd als zeer positief beoordeeld.

 

Vanuit het bezoek en het daaruit voortvloeiend rapport zijn er een aantal mooie en duidelijke aanbevelingen naar voren gekomen, waar wij als team goed mee uit de voeten kunnen.

 

Nu, enkele weken later, zijn wij bezig een aantal verbeterpunten in een stappenplan weg te zetten en hier mee aan de slag te gaan. Zo is het beter in kaart brengen van kinderen, het goed analyseren van toetsen en het vervolgtraject vanuit de signalering een speerpunt geworden. Hoe betrekken wij de kinderen meer bij hun eigen leerproces, maken wij ze eigenaar van de leerstof en plaatsen wij dit in een i.o.p. waar kinderen mee uit de voeten kunnen.  Een derde speerpunt is het opzetten van een plan omtrent het groepsoverstijgend werken. In eerste instantie richten wij ons hierbij op het begrijpend lezen, om dit vervolgens in de toekomst verder uit te kunnen bouwen.

 

Door het bezoek van de commissie zijn wij ons weer echt bewust geworden van ons eigen handelen en het belang hiervan in de ontwikkeling van de kinderen. Er staan ons de komende tijd nog veel veranderingen te wachten, maar hebben nu wel een duidelijk doel voor ogen.

 

Ralph Nijp