Missie en visie

Dit is Odyssee

Odyssee is een jonge organisatie die passend onderwijs biedt aan kinderen van 4 tot 18 uit Sneek en omgeving. In een uitdagende, veilige en duidelijke leeromgeving kunnen zij zich ontwikkelen tot kritische en actieve mensen. We bereiden leerlingen voor op de volgende stap in hun leven, brengen zelfvertrouwen en discpline bij, én motiveren hen om een leven lang te leren.

 

Missie

Odyssee staat voor goed en herkenbaar openbaar onderwijs. Wij stellen kinderen en jongeren in staat hun eigen talenten te ontdekken. Daarbij blijft niemand aan de kant staan. Elke leerling telt mee, ongeacht mogelijkheden, afkomst, godsdienst of cultuur. Wij respecteren elkaar en zijn een kleurrijke organisatie die midden in samenleving staat. Leren is voor Odyssee elke dag een avontuur!

 

Visie

Wie willen we zijn en wat willen we bereiken? Het is verwoord in de visie van Odyssee;

Ieder kind krijgt bij ons passend onderwijs. Van zeer moeilijk lerend tot hoogbegaafd. Het is geen beleidsmaatregel, maar onze mindset. Welke begeleiding heeft een leerling nodig en welke leerstijl past bij hem of haar? Dat is ons vertrekpunt. We zorgen voor een passende situatie en een passend aanbod, waarbij leerlingen en medewerkers tot ontwikkeling komen. De basis hiervoor ligt in de cultuur voor medewerkers. Alle betrokkenen bij Odyssee zetten zich maximaal in voor de leerlingen en zijn bereid daar effectief samen te werken.

 

 

Ons onderwijs is nooit ‘af’. Als lerende organisatie staan we open voor nieuwe geluiden, op school en daarbuiten. Wij bieden onze scholen de ruimte om vanuit de gemeenschappelijke basis het eigen schoolbeleid te kleuren, samen met personeel en ouders. Om (toekomstige) medewerkers aan ons te binden, investeren wij in werkplezier, talentontwikkeling en goed personeelsbeleid.

Leren is voor Odyssee elke dag een avontuur!