Van ambitie naar actie

Ambitie 1 Professionele cultuur

We formuleren en delen de Odyssee-uitgangspunten voor de professionele cultuur, concretiseren 'professioneel gedrag' en maken hierover afspraken met elkaar.

 

Van bestuursbureau naar servicebureau

We zorgen ervoor dat de integrale verantwoordelijkheid van directeuren optimaal wordt ondersteund vanuit het servicebureau. Zo ontstaat een verschuiving van bestuursbureau naar servicebureau voor alle scholen.

 

Ambitie 2 Avontuurlijk onderwijs

We definiëren de onderwijskundige principes van Odyssee (het wat, hoe en waarom) gebaseerd op heldere indicatoren. Het gaat om bestaande en nieuwe principes. We ontwikkelen een plan van aanpak om de scholen te ondersteunen bij de invulling van deze principes.

 

Ipads in de scholen

We beschrijven hoe de Ipad het beste kan worden ingezet als middel om passend onderwijs voor ieder kind te faciliteren. Ook organiseren we de daadwerkelijke inzet van de Ipad op elke school.

 

Ambitie 3 Communicatie en PR

We ondersteunen alle scholen bij het definiëren van hun eigen schoolprofiel. We onderzoeken en implementeren de mogelijkheden voor betere interne communicatie.

 

Project Avontuurlijke Schoolpleinen

We creeëren avontuurlijke en duidelijk herkenbare schoolpleinen voor alle Odysseescholen.

 

Ambitie 5 Integraal personeelsbeleid

We verhelderen voor ieder personeelslid wat van hem of haar wordt verwacht (vertaald in functiecompetenties en gedragsindicatoren)

 

Vitaliteit

We geven extra aandacht aan de vitaliteit van onze medewerkers. Voorbeelden zijn mindfulness, beweging en timemanagement.

 

Ambitie 6 Pilots IKA

We doen mee met pilot Integrale Kind Aanpak (IKA) in de gemeente Súdwest-Fryslân en dragen bij aan de verdere invulling van IKA.

 

Educatief Partnerschap met ouders

We stimuleren al onze scholen om Educatief Partnerschap met ouders daadwerkelijk vorm te geven.