In dit bericht een korte update over het fusieproces en de aankondiging van 2 voorlichtingsbijeenkomsten over de fusie. 

Vrijdag 27 januari a.s. ondertekenen Roel Krijnen en Bert Hartendorp een intentieverklaring waarin zij uitspreken dat zij ernaar streven om per 1 januari 2018 als 1 bestuur voor openbaar onderwijs verder te gaan. De ondertekening van de intentieverklaring is de ceremoniële afronding van de initiatieffase van het fusieproces.