25 mei is de datum dat de nieuwe wet van kracht wordt rondom privacy, de zgn. Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG.

Alle scholen van Odyssee zijn er klaar voor.

Reglementen Privacy Leerlingen

De volgende documenten rondom privacy van leerlingen zijn door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vastgesteld.