route naar het VO

Op de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs zijn een aantal wettelijke wijzigingen van invloed. In dit artikel informeren wij u over de route van de leerlingen van groep 8 naar het voorgezet onderwijs.

 

Wijziging Centrale Eindtoets (CITO)

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. Vrijwel alle Odysseescholen maakten al gebruik van de Cito-eindtoets, dus zal dat in de praktijk niet veel anders zijn als andere jaren.

 

Vanaf 2015 mogen scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. De centrale eindtoets wordt daarom ook niet meer in februari afgenomen, maar in april. De centrale eindtoets toetst wat je in de afgelopen 8 jaar hebt geleerd op de basisschool. Kinderen hoeven er niet speciaal voor te leren.

De overheid heeft een website gemaakt over de centrale eindtoets en wij adviseren dat u deze bekijkt als u meer informatie wilt over de centrale eindtoets www.centraleeindtoetspo.nl. Er staan onder andere voorbeeldvragen/toetsen op, zodat u kunt zien wat uw zoon of dochter voor vragen krijgt gesteld.

 

Schooladvies

Het advies van de basisschool over welk voortgezet onderwijstype het best bij uw kind past, is leidend bij de plaatsing op het Voortgezet Onderwijs. Dat is ook logisch, want de basisschool kent uw kind en weet wat zijn of haar talenten, mogelijkheden en beperkingen zijn.

School maakt het advies op basis van de resultaten die uw kind in de afgelopen jaren heeft behaald. Deze resultaten worden op alle scholen in Friesland op dezelfde manier in kaart gebracht: in de Friese Plaatsingswijzer. Meer informatie over dit instrument kunt bekijken op www.plaatsingswijzer.nl.

 

Kale resultaten zijn natuurlijk niet het enige waarop school zijn advies baseert: er wordt ook meegenomen hoe gemotiveerd uw zoon of dochter is en hoe zijn of haar werkhouding is. De leerkracht van uw kind vraagt hem of haar ook wat zijn of haar wensen zijn.

 

In groep 6 en groep 7 heeft u al kennis kunnen maken met de manier waarop de Friese Plaatsingswijzer de resultaten in kaart brengt.

Na de middentoetsen wordt in een gesprek met u en uw kind gesproken over de resultaten en de plaatsingswijzer en wordt het advies van school met u doorgenomen. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen ook uw wensen in het advies worden meegenomen.  

 

Voor meer informatie over de route naar het voortgezet onderwijs kunt u natuurlijk altijd bij de leerkracht, IB-er of directeur van uw school terecht.