Nieuw lid Raad van Toezicht

Odyssee heeft een toezichthoudend bestuur. In verband met een ontstane vacature zoeken wij

 

Een lid voor de Raad van Toezicht

 

Odyssee staat voor passend onderwijs voor alle kinderen.

Odyssee is een dynamische en kleurrijke organisatie die initiatieven neemt en inspeelt op gebeurtenissen binnen en buiten de school. Wij kenmerken ons door een open cultuur die gericht is op blijvende vernieuwing en ontwikkeling.

Odyssee heeft 11 openbare scholen die ca. 1600 kinderen een uitdagende, inspirerende en tegelijkertijd veilige omgeving bieden in een duidelijke structuur. Er werken ca. 220 personeelsleden.
Odyssee bestaat uit 7 reguliere openbare basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs en een school voor Praktijkonderwijs.

Odyssee heeft een prima basis. Het beschikt over een kwaliteitssysteem, integraal personeelsbeleid, gedegen financieel beleid en een effectieve zorgstructuur.

Odyssee werkt samen met partners in en om de (brede) school om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen.

Odyssee geeft nadrukkelijk aandacht aan dat waar het echt om gaat, het primaire (onderwijsleer) proces, dus het leren zelf.

 

Van de leden van de Raad van Toezicht vragen wij:

  • Toezichthoudend kunnen besturen;
  • Ervaring met besturen van een instelling van redelijke omvang;
  • Strategisch denken en opereren;
  • Brede maatschappelijke betrokkenheid;
  • Onafhankelijkheid en rolbewustheid.

Van de kandidaten verwachten wij dat zij de principes van het openbaar onderwijs onderschrijven, kritisch zijn en kunnen optreden als sparring partner voor de bestuurder.

(Klik hier voor het volledige profiel)

 

Aan de leden van de Raad van Toezicht bieden wij de mogelijkheid:

  • Richting te geven aan een veelzijdige organisatie;
  • Invulling te geven aan de belangrijke maatschappelijke rol van de scholen van Odyssee.

 

Informatie en contact

Informatie kunt u inwinnen bij mevrouw B.G. Salverda, voorzitter college van bestuur bestuurder van de stichting voor openbaar onderwijs Odyssee (0515 857 020). Een informatiepakket is beschikbaar.

 

Uw brief en CV kunt u tot 21 april 2015 sturen aan Odyssee, Brédyk 4, 8601 ZD  Sneek onder vermelding van RvT Odyssee of via mail info@odysseescholen.nl.

De selectiegesprekken vinden plaats met een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van het bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.