En win een avontuur voor je gezin!

 

Lees meer over de wedstrijd die dit jaar wordt georganiseerd rond de open dag bij de scholen van Odyssee

Eén dag in het jaar staan de deuren van al onze twaalf scholen open en kunt u overal een kijkje nemen. Naast de acht basisscholen zijn ook de scholen voor speciaal basisonderwijs Wetterwille en Sinne, het praktijkonderwijs De Diken én de school voor asielzoekerskinderen Master Amiko deze dag geopend voor belangstellenden.

De kinderen van de zondagschool van Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns hebben vrijdag 3 maart een prachtig cadeau aangeboden aan de leerlingen van Master Amiko, onze asielzoekerschool.

Vrijdag 27 januari heeft de ondertekening van de intentieverklaring voor de fusie tussen Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee en Openbaar Basisonderwijs Harlingen plaatsgevonden. De intentieverklaring is de ceremoniële afsluiting van de initiatieffase van het fusieproces.

Bij de open dag op de Odyssee scholen zijn zonnebloemzaadjes uitgedeeld met de oproep voor een wedstrijd. 5 oktober is inzendingstermijn gesloten. En dan nu de uitslag...