Cadeau voor Master Amiko

De kinderen van de zondagschool van Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns hebben vrijdag 3 maart een prachtig cadeau aangeboden aan de leerlingen van Master Amiko, onze asielzoekerschool.

 

Het cadeau, een skelter van Mammoet met kar en dubbele zit, is gesponsord uit de opbrengst van de collecte bij het kerstfeest, die de 14 kinderen van de zondagsschool hebben opgehaald. De kinderen hebben dit cadeau bedacht omdat ze samen spelen het allermooiste vinden. Het bedrag is aangevuld met de giften van de kerk van Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns en daarnaast is de skelter mede mogelijk gemaakt door Mammoet Skelters.

 

De kinderen van Master Amiko hebben het cadeau met groot enthousiasme ontvangen. De school is blij verrast met deze gulle gift en heeft ook van andere kerkelijke organisaties in Sneek giften uit de kerstcollectes mogen ontvangen. Deze giften zullen worden besteed aan het schoolplein voor de leerlingen.

 

Master Amiko is gestart in november 2016 met de opening van het AZC in Sneek. Op dit moment bezoeken 60 leerlingen de school. De naam Master Amiko verwijst naar het woord ‘vriend’ in het Esperanto. Master Amiko wil de leerlingen de Nederlandse taal en cultuur leren, zodat ze een goede start kunnen maken in ons land. Tegelijkertijd wil Master Amiko de moedertaal en –cultuur van de leerlingen erkennen en begrijpen.