Ontwikkelteam Tienerschool van start

Het ontwikkelteam Tienerschool bestaat uit vertegenwoordigers van RSG, Nieuw Onderwijs Sneek en Odyssee.

Tinie Sterenborg is de 'Product Owner', een term uit de Scrum methodiek, de manier waarop we binnen het ontwikkelteam werken.

Vanuit Odyssee doen Jolanda Bakker, Eva de Koning en Dineke Nieuwland mee. Vanuit RSG zijn dat Anouk de Vries, Albert Rijpma en Suzanne Rozema. De dames van Nieuw Onderwijs Sneek: Jildou Dooper, Belle Dijkstra en Margreet Kamman maken het ontwikkelteam compleet.

 

Als gezamenlijk doel hebben we het volgende benoemd: Als ontwikkelteam willen wij een tienerschool met innovatief onderwijs starten per 1 augustus 2018. Zodat we een doorgaande lijn innovatief onderwijs van primair naar vervolgonderwijs creeren. Met aandacht voor het kind in het ZIJN-BLIJVEN-WORDEN.

 

De projectgroep Tienerschool heeft een projectruimte voor het ontwikkelteam ingericht, op obs De Oudvaart. De ideeën zijn groot en de inspiratie en motivatie nog groter. De komende periode zijn we iedere donderdag bij elkaar in deze ruimte. Met behulp van de scrummethode werken aan aspecten die moeten leiden tot de realisatie van ons projectdoel.

 

Delen van het ontwikkelteam zoomen in op het puberbrein, anderen buigen zich over de communicatie naar de buitenwereld en het leerplan. Van beschikbare theorieën en modellen worden plannen en activiteiten gemaakt. 

Er is een tijdelijke website gemaakt waarop ouders en belanghebbenden hun interesse in het project kwijt kunnen: www.tienerschoolsneek.nl