ondertekening intentieverklaring

Ondertekening intentieverklaring fusie OB Harlingen en Stichting Odyssee

Vrijdag 27 januari a.s. ondertekenen Roel Krijnen en Bert Hartendorp een intentieverklaring waarin zij uitspreken dat zij ernaar streven om per 1 januari 2018 als 1 bestuur voor openbaar onderwijs verder te gaan. De ondertekening van de intentieverklaring is de ceremoniële afronding van de initiatieffase van het fusieproces.

 

Samenwerking

Vanaf augustus 2016 is het gezamenlijke servicebureau gestart. Door een gezamenlijk servicebureau vorm te geven, blijft de overhead klein en de kwaliteit goed.

Ook is sinds die tijd de hulp van Ronald de Bie en Liza Middag van PentaRho ingeroepen, om de fusie succesvol te organiseren en gestructureerd alle belangrijke aspecten van de fusie te belichten. Er is een stuurgroep vanaf begin november 2016 actief, hierin zijn vertegenwoordigers van beide organisaties actief. Vanuit het bestuur natuurlijk Roel Krijnen en Bert Hartendorp. Vanuit de directeuren Gauke Zijlstra, Janet Visser en Tinie Sterenborg. De GMR-en worden vertegenwoordigd door Sander Alberda en Sita Vaas en Dineke Nieuwland is vanuit het Servicebureau actief in de stuurgroep. De Raden van Toezicht hebben elkaar op 2 momenten ontmoet en formeel bevestigd dat fusie de juiste koers is. In 2017 zijn de directie-overleggen van beide stichtingen gestart met een gezamenlijk overleg gericht op de toekomst na de fusie.

 

‘Ver van mijn bed’

In december is de fusie in alle teamoverleggen geagendeerd of is op een andere wijze aandacht gevraagd voor het fusieproces, om boven tafel te krijgen welke vragen er leven in de teams en of er zaken zijn waar we in de planningsfase rekening mee moeten houden. Dit heeft een aantal vragen over mobiliteit opgeleverd en de algemene indruk dat het fusieproces voor de meeste mensen nog een ‘ver van hun bed’-verhaal is.

Zowel Bert als Roel geven aan dat het fusieproces zo transparant mogelijk moet zijn en willen benadrukken dat zorgvuldigheid van het proces altijd voor het tempo moet gaan. Ze willen iedereen oproepen vragen en opmerkingen zoveel mogelijk te delen via hun directeuren of rechtstreeks naar de stuurgroep (dnieuwland@odysseescholen.nl).