Voor ons is Passend Onderwijs geen overheidsmaatregel, maar onze mind-set! Ieder kind verdient passend onderwijs: onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met de talenten en leervoorkeuren van iedere leerling. Samen met RTL Lifestyle Xperience hebben we in beeld proberen te brengen wat Passend Onderwijs bij Odyssee betekent!

De leerkracht als coach