Organisatie Odyssee

De 13 scholen voor openbaar onderwijs in Sneek/Harlingen en omgeving werken samen onder de vlag van Odyssee. Samenwerking heeft veel voordelen: samen hebben wij bijvoorbeeld meer deskundigheid in huis. Door gezamenlijk projecten op te zetten, kunnen we de kwaliteit van het onderwijs verder ontwikkelen. Ook bijvoorbeeld de vervanging van leerkrachten is samen beter te regelen dan als school alleen.
 

Leiding

De dagelijkse leiding van Odyssee bestaat uit de voorzitter van het college van bestuur en de directeuren van de scholen, die elk ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen school. Het Servicebureau ondersteunt het bestuur.
 

Beleid

De hoofdlijnen van het beleid voor de periode 2019 – 2023 staan in het strategisch beleidsplan. Hierin staan de missie, de kernwaarden, een SWOT-analyse en de ambities voor deze periode.
 

Medezeggenschap

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. Ouders en personeel hebben ook via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) invloed op het beleid van Odyssee.
 

Organisatie

Voorzitter van het college van bestuur:
Bram ten Kate
 

Servicebureau

Op het servicebureau werken:

  • Maeike Penninga - HRM-adviseur
  • Remco Veldhuizen - Businesscontroller
  • Dineke Nieuwland - Beleidsadviseur kwaliteit en organisatie
  • Ad Ton - Huisvesting en facilitair
  • Jennifer van der Wal - Medewerker HR/PSA
  • Jente Bulthuis - Medewerker HR
  • Sjouke Tjalsma - ICT & Functionarisgegevensbescherming
  • Geart Bakker - ICT-Coördinator
  • Jildau Idsardi - Medewerker marketing en communicatie