Passend Onderwijs

Odyssee biedt passend onderwijs voor elke leerling. Wij geloven hierin en werken er samen hard aan! Passend onderwijs is bij Odyssee geen beleidsmaatregel, maar een onderdeel van onze mentaliteit. Welke begeleiding heeft een leerling nodig en welke leerstijl past bij hem of haar? Het passend maken van het onderwijs blijft altijd een mooie uitdaging en een avontuur om voor elkaar te krijgen. Het vormgeven van passend onderwijs is namelijk niet eenvoudig, en blijft altijd doorontwikkelen!

Het belangrijkste is de interactie tussen de leerkracht of onderwijsassistent en de leerling. Waar we naar streven? Dat het de leerkracht lukt om het onderwijs passend te maken voor elk kind. Zo krijgen kinderen nog meer plezier in het onderwijs én meer regie op het eigen leerproces. Een leerkracht doet dit met het hele team, met ondersteuning van het MT, met alle ouders en andere samenwerkingspartners.
 

Expertisecentrum

Als het gaat om passend onderwijs, is ons motto: ‘Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet’. En om dat mogelijk te maken is het Expertisecentrum Passend Onderwijs Zuidwest- Friesland opgericht. Sommige kinderen hebben extra zorg en begeleiding nodig. Het Expertisecentrum zorgt hiervoor, in nauw overleg met de school en de ouders.

De Odysseescholen bieden Passend Onderwijs door de specifieke kennis en expertise die verzameld is in het Expertisecentrum. Wanneer het nodig is kunnen we deze expertise inzetten op onze scholen. Wil je meer lezen over ons Expertisecentrum? Klik dan op de knop hieronder!

 

Meer over het Expertisecentrum