Avontuurlijke schoolpleinen

Samenwerking met Johan Cruyff Foundation voor de schoolpleinen van de Odysseescholen

Odysseescholen staan voor avontuur! Niet voor niets roepen wij vaak ‘Leren, elke dag een avontuur’. Daar passen geen grijze schoolpleinen bij. We hebben dan ook als ambitie benoemd dat we avontuurlijk, passend onderwijs voor alle leerlingen willen en actieve, kleurrijke en Odyssee-proof scholen met een eigen profiel en uitstraling. Mooie woorden, die we met het project Avontuurlijk Schoolpleinen willen omzetten in daden. Er zijn voor de scholen plannen gemaakt en daarnaast is de samenwerking gezocht met dé autoriteit op schoolplein gebied: Schoolplein 14 van de Johan Cruyff-Foundation. En we zijn trots op het resultaat!

Op steeds meer pleinen zijn de typerende belijningen van Schoolplein 14 te vinden. Met het project willen Odyssee en de Cruyff Foundation kinderen ook tijdens en na schooltijd uitdagen om samen meer te sporten en te spelen. Want sport en spel is net zo belangrijk voor de ontwikkeling van een kind als leren lezen en schrijven.

Het project loopt in de voorbereiding al een poos. Met het project is een investering van ruim € 300.000 gemoeid. Een deel daarvan is door de leerlingen zelf bij elkaar gesponsord en ook maatschappelijke sponsors en fondsen dragen bij.