Odyssee DNA

Hoe doen wij dat dan? Dat zit ‘m in een combinatie van factoren, wij noemen het ons Odyssee DNA:

Eigenwijsheid – Energiek – Avontuurlijk – Samen met respect voor verschillen - Open en Nieuwsgierig – Kritisch op Kwaliteit

Mooie woorden en zo geven wij ze betekenis:

 

Eigenwijsheid

Daar zit eigenheid in, maar ook wijsheid en eigenwijs – kortom bewust zijn van onze keuzes en kritisch blijven of die keuzes nog de best passende zijn, maar ook durven af te wijken.

Energiek

Hiermee geven we aan dat wij vitaliteit, positief en proactief zijn belangrijk vinden. Zowel in de organisatie, als in onze medewerkers. We zijn inspirerend voor zowel de leerlingen, de mensen die bij ons (willen) werken, als de organisaties waar we samen mee willen werken. We zijn ons constant bewust van de dingen die we doen en de effecten daarvan op de omgeving. Het betekent ook focus aanbrengen en verantwoordelijkheid nemen.

Avontuurlijk

We tonen lef en maken plezier. We geven en krijgen vertrouwen om te innoveren en nieuwe paden te proberen. We zoeken steeds de meest efficiënte weg om het best passende resultaat te bereiken. Dat betekent soms uitdagen en een andere keer loslaten, maar vooral plezier maken. We durven ook een fout te maken en zetten deze om naar nog meer kwaliteit.

Samen met respect voor verschillen

Elke leerling en medewerker is anders. Je hebt de ander nodig om je eigenheid te ontdekken. Diversiteit is een kans om het leren te versterken. We proberen met maatwerk zo goed mogelijk in te spelen op deze verschillen. We hebben oog voor talenten en mogelijkheden, zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Dat betekent passend onderwijs voor ieder kind, zicht ambities stellen voor jezelf en voor de ander, sparren en samenwerken.

Open en nieuwsgierig

We stellen vragen, praten en luisteren en willen oprecht weten hoe het zit. We delen, zijn transparant en open en doen dat bewust. We willen weten en begrijpen hoe iemand in het leven staat en hoe we iemand kunnen helpen. We bouwen aan vertrouwen en nemen iedereen serieus; leerlingen, ouders, medewerkers en onszelf. Open zijn betekent ook zeggen wat je doet en doen wat je zegt. We spreken elkaar aan, zijn elkaars spiegel. We waarderen elkaar en geven complimenten.  

Kritisch op kwaliteit

Feedback is de standaard: proactief, kritisch en steeds weer willen kijken naar je eigen kwaliteit en dat van een ander. Zowel als het gaat om kennis, vaardigheden en houding.