Passend Onderwijs

Passend onderwijs voor elke leerling. Daar geloven wij in, daar werken we samen hard aan. Het is geen beleidsmaatregel, maar onze mindset. Welke begeleiding heeft een leerling nodig en welke leerstijl past bij hem of haar. Het is een mooie uitdaging en ook een avontuur om het voor elkaar te krijgen. Want het vormgeven van passend onderwijs is niet eenvoudig en misschien nooit helemaal "af".

De essentie ligt in de interactie tussen leerkracht/onderwijsassistent en de leerling. Waar we naar streven? Dat het de leerkracht lukt om het onderwijs passend te maken voor elk kind. Dat kinderen nog meer plezier in het onderwijs hebben én meer regie krijgen op het eigen leren. Een leerkracht doet dit met het hele team, met ondersteuning van het MT, met alle ouders en andere samenwerkingspartners.