Collegiale interne auditcommissie

Odyssee doet zelf ook onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. Een interne auditcommissie bezoekt de Odysseescholen wanneer nodig of wenselijk in een verbeter- of ontwikkelproces. De commissie bestaat uit vakbekwame collega’s uit de verschillende scholen en staat onder leiding van een externe deskundige voorzitter.

Met behulp van een interne audit dragen we zorg voor een nog betere afstemming tussen eigen ambities van de scholen, wettelijke eisen en behoeften van de verschillende belanghebbenden.

Een visitatie aan en door scholen levert het volgende op:

  • Reflectie op het eigen handelen door een professionele en kritische collega;
  • Reflectie op eigen keuzes, verbeterplannen, realisatie van doelen, wijze van evaluatie en wijze van borging;
  • Bewustwording toetsingskader en de ‘kwaliteitsbepalende factoren’;
  • Interne kwaliteitsverbetering.

 De audit wordt volledig afgestemd op de onderzoeksvraag van het team. De onderzoeksvraag is geformuleerd in de zelfevaluatie gemaakt door de school. 

Het auditteam heeft gezamenlijk een gedragscode opgesteld, aan de hand waarvan we de audit uit gaan voeren.