Inspectie

Het onderwijs van de scholen van Odyssee is kwalitatief op orde. Voor onze schooldirecties en leerkrachten is en blijft de kwaliteit van onderwijs altijd een aandachtspunt.

De inspectie van het onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van alle besturen en onderwijsinstellingen in Nederland. Alle scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs worden ten minste eens per vier jaar bezocht door de onderwijsinspectie. Dat geldt natuurlijk ook voor onze scholen.

Op www.onderwijsinspectie.nl kunt je opzoeken hoe het met de onderwijskwaliteit van onze scholen is gesteld. Per school kun je de inspectierapporten bekijken die inspecteurs voor het primair en voortgezet onderwijs opstellen. Door de naam en plaats van de school in te typen, haal je alle informatie op. Deze informatie kan onder andere goed helpen bij het maken van een schoolkeuze.