Nieuws


Fryske Wike

13-9-2021

De tweede week na de zomervakantie is een bijzondere week: de Fryske Wike! Deze Fryske Wike hebben wij georganiseerd omdat Odyssee een Friese onderwijsorganisatie is. We zijn trots dat onze organisatie meertalig is.

Er zijn voor de Odysseescholen verschillende activiteiten uitgezet, zoals Fierljeppen, het maken van Fryske Dumkes en Sukerbôle en Fryske Skriuwers.


Fusie nieuws

1-7-2021

De twee besturen Odyssee en Gearhing zijn in 2019 gestart met een verkenning naar de mogelijkheden om samen verder te gaan als één schoolbestuur. We hebben de afgelopen periode gebruikt om onderzoek te doen. Nu is duidelijk dat alle seinen op groen staan en is ons doel om per 1 januari 2022 samen verder te gaan.

Win-Win situatie

Zowel Gearhing als Odyssee werken vanuit dezelfde passie: passend onderwijs voor alle leerlingen! Gearhing heeft haar scholen vooral op het platteland, Odyssee vooral in de stad. De regio Zuidwest/Noordwest Friesland is een geheel van stad en platteland. Een economisch florerend en leefbaar platteland is van levensbelang voor economisch en florerende steden. En andersom. Onderwijs is hierbij een belangrijke factor.

De fusie biedt veel kansen voor versteviging van de onderwijskwaliteit. Specifieke kennis en expertise op ondersteunende processen worden gebundeld en er kan efficiënter worden ingekocht. Zo ontstaat ruimte voor verbetering en kunnen er meer middelen ingezet worden op de scholen in het belang van de kinderen.

Wat betekent dit voor onze scholen

De fusie tussen Gearhing en Odyssee zal voor de meeste mensen niet erg zichtbaar zijn. De scholen behouden hun eigenheid, identiteit en team. Leerlingen en ouders merken vrijwel geen verschil met de huidige situatie. Leerkrachten behouden hun eigen school en groep, maar kunnen straks beter worden ondersteund en hebben meer kansen voor ontwikkeling en mobiliteit.
 

Vragen? Stuur een mail naar Dineke Nieuwland!

Wij wonen samen!

1-5-2021

De bovenschoolse ondersteuningsbureaus van Odyssee en Gearhing wonen sinds mei samen op de Brédyk in Sneek! De werkzaamheden rondom de fusie draaien nog op volle toeren, maar dit weerhoudt ons er niet van om elkaar alvast beter te leren kennen. En hoe kan dat nou beter dan door in de zelfde werkomgeving aan de slag te gaan?!