De Odysseescholen

Odyssee biedt onderwijs op 13 locaties met 11 brinnummers. De stichting bestaat uit:

  • 9 reguliere basisscholen (bao), waarvan 3 integrale kindcentra (ikc),
  • 1 speciale basisschool (sbo),
  • 1 school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (so/vso),
  • 1 school voor nieuwkomers,
  • 1 Tienerschool.

Onze scholen staan verdeeld over verschillende plaatsen in de gemeente Harlingen en de gemeente Súdwest-Fryslân. Het voedingsgebied is zelfs nog ruimer!