Middelstein

Ontwikkelingsgroei door succeservaring!

IKC Middelstein, één van de 15 Odysseescholen, in het dorp Midlum. Kiezen voor Middelstein, is kiezen voor een veilige school van goede kwaliteit. We vinden het belangrijk dat elk kind wordt gezien en hebben oog voor het welbevinden van elk kind. Succeservaringen zijn belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Wij stimuleren hierin door positieve feedback te geven op het gebied van leerstrategieën en gedrag. We werken vanuit de mogelijkheden van het kind en leren ze om een zelfstandige werkhouding aan te nemen.