Aanmelden

U kunt uw kind(eren) rechtstreeks aanmelden bij de school van uw keuze. De directeur verschaft telefonisch of in een persoonlijk gesprek de nodige informatie. Inschrijven gebeurt door het invullen van een speciaal formulier. Dit formulier krijgen ouders van de school waar ze hun kind aanmelden. Kijk ook op de websites van de scholen.