Organisatie Odyssee

De 14 scholen voor openbaar onderwijs in Sneek/Harlingen en omgeving werken samen onder de vlag van Odyssee. Samenwerking heeft veel voordelen. Samen hebben we meer deskundigheid in huis. Door gezamenlijk projecten op te zetten, kunnen we de kwaliteit van het onderwijs verder verbeteren. Ook bijvoorbeeld de vervanging van leerkrachten is samen beter te regelen dan als school alleen.

 

Leiding

De dagelijkse leiding van Odyssee bestaat uit de voorzitter van het college van bestuur en de directeuren van de scholen, die elk ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen school. Een servicebureau ondersteunt het bestuur.

 

Beleid

De hoofdlijnen van het beleid voor de periode 2016 – 2020 staan in het strategisch beleidsplan. U kunt het beleidsplan hier downloaden. In 2014 heeft Odyssee een strategische tussenbalans op laten maken om te zien hoe ze ervoor staat. De samenvatting van dit rapport kunt u hier lezen.

 

Medezeggenschap

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Hierin zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. Ouders en personeel hebben ook via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) invloed op het beleid van Odyssee.

 

Organisatie

Voorzitter van het college van bestuur
Roel Krijnen

Servicebureau
Op het servicebureau werken:

  • Maeike Penninga - HRM-adviseur
  • Remco Veldhuizen - Businesscontroller
  • Dineke Nieuwland - Beleidsadviseur kwaliteit en organisatie
  • Ad Ton - Huisvesting en facilitair
  • Jennifer van der Wal - Servicebureau medewerker HR/PSA
  • Jente Bulthuis - Servicebureaumedewerker HR
  • Sjouke Tjalsma - ICT & Functionarisgegevensbescherming
  • Geart Bakker - ICT-Coördinator
  • Jildau Idsardi - Communicatie-coördinator