Invoering AVG 

Op het Servicebureau is een functionaris gegevensbescherming benoemd, die het proces bij de invoering van AVG heeft gecoördineerd. Alle schoolteams hebben een Privacy-training gevolgd en met alle leveranciers zijn bewerkersovereenkomsten gesloten. Op onze website kun je de reglementen rondom privacy en leerlingen lezen.

 

Reglementen Privacy Leerlingen 

De volgende documenten rondom privacy van leerlingen zijn door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vastgesteld: