Vakantie en verlof

VakantieSchooljaar 2020-2021
Zomervakantie4 juli t/m 16 aug 2020
Herfst10 okt t/m 18 okt 2020
Kerst19 dec t/m 3 jan 2021
Odyssee studiedag       4 januari 2021
Voorjaarsvakantie20 feb t/m 28 feb 2021
Pasen2 april t/m 5 april 2021
Koningsdag27 april 2021
Meivakantie1 mei t/m 9 mei 2021
Hemelvaart13 en 14 mei 2021
Pinksteren23 mei 2021
Zomervakantie10 juli t/m 22 aug 2021

 

Naast de vastgestelde vakanties zijn er soms ook andere vrije dagen. Zie voor de gedetailleerde planning de op websites van de scholen.

Verlof

In bijzonder gevallen kunt u buiten de vastgestelde schoolvakanties verlof krijgen. Om welke gevallen het gaat, staat in de leerplichtwet. 
Kijk voor meer informatie op www.leerplichtwegwijzer.nl.

Als u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties wil indienen, moet u contact opnemen met de directie van de school van uw kind. Over een verlofaanvraag van 10 dagen of minder beslist de directeur van de school. In andere gevallen sturen wij de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Het is dus belangrijk dat u tijdig contact opneemt met de directeur als u meent dat uw kind in aanmerking komt voor verlof buiten de schoolvakanties.