Vakantie en verlof

VakantieSchooljaar 2019-2020
Zomervakantie13 juli t/m 25 aug 2019
Herfst21 okt t/m 25 okt 2019
Kerst23 dec t/m 5 jan 2020
Odyssee studiedag       6 januari 2020
Voorjaarsvakantie17 feb t/m 21 feb 2020
Pasen10 april t/m 13 april 2020
Koningsdag27 april 2020
Meivakantie28 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaart21 en 22 mei 2020
Pinksteren1 juni 2020
Zomervakantie6 juli t/m 14 aug 2020

 

Naast de vastgestelde vakanties zijn er soms ook andere vrije dagen. Zie voor de gedetailleerde planning de op websites van de scholen.

Verlof

In bijzonder gevallen kunt u buiten de vastgestelde schoolvakanties verlof krijgen. Om welke gevallen het gaat, staat in de leerplichtwet. 
Kijk voor meer informatie op www.leerplichtwegwijzer.nl.

Als u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties wil indienen, moet u contact opnemen met de directie van de school van uw kind. Over een verlofaanvraag van 10 dagen of minder beslist de directeur van de school. In andere gevallen sturen wij de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Het is dus belangrijk dat u tijdig contact opneemt met de directeur als u meent dat uw kind in aanmerking komt voor verlof buiten de schoolvakanties.