Vakantie en verlof
 

Vakantie

Schooljaar 2021-2022

Zomervakantie10 juli t/m 22 aug 2021
Herfst16 okt t/m 24 okt 2021
Kerst25 dec t/m 9 jan 2021
Odyssee studiedag       10 januari 2022
Voorjaarsvakantie19 feb t/m 27 feb 2022
Pasen15 april t/m 18 april 2022
Koningsdag27 april 2022
Meivakantie30 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart26 en 27 mei 2022
Pinksteren5 en 6 juni 2022
Zomervakantie16 juli t/m 28 aug 2022

 

Naast de vastgestelde vakanties zijn er soms ook andere vrije dagen. Kijk voor de gedetailleerde planning de op websites van de scholen zelf in de schoolgids.
 

Verlof

In bijzondere gevallen kun je buiten de vastgestelde schoolvakanties verlof krijgen. Om welke gevallen het gaat, staat in de leerplichtwet. Kijk voor meer informatie op www.leerplichtwegwijzer.nl.

Als je een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties wilt indienen, moet je contact opnemen met de directie van de school van jouw kind. Over een verlofaanvraag van 10 dagen of minder beslist de directeur van de school. In andere gevallen sturen wij de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Het is dus belangrijk dat je tijdig contact opneemt met de directeur als je denkt dat jouw kind in aanmerking komt voor verlof buiten de schoolvakanties.