IKC Het Noorderlicht

Sinds de ontwikkeling van het ikc is gebleken dat zeer nauwe samenwerking tussen de samenwerkingspartners, die in één gebouw zijn gehuisvest, mogelijk is en dat dit ten goede komt aan de ontwikkeling van het kind.
De afgelopen jaren hebben wij goed met elkaar samengewerkt. Op het Noorderlicht willen we vanuit één pedagogische visie handelen, we willen onze leerlingen goed in beeld hebben en het onderwijsaanbod afstemmen op dat wat de kinderen van het Noorderlicht nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Onderwijs en opvang worden op het Noorderlicht dan ook gezamenlijk doorontwikkeld. Dit is van positieve invloed op de ontwikkeling van de kinderen. Door de afstemming van thema’s vindt er geen versnippering plaats van onderwijs en opvang en kunnen zowel de pedagogisch medewerkers als de onderbouwleerkrachten, in onderling overleg, alles in het werk stellen om een optimaal aanbod te doen.

Kinderen kunnen in ons ikc van jongs af aan geleidelijk wennen aan de veilige omgeving, die wij bieden. Vanaf 1 augustus 2018 biedt Kinderwoud, naast de voorschool, in het Noorderlicht ook de kinderopvang en de bso aan. Wij zijn blij met deze uitgebreidere samenwerking. Dit stelt ons in staat om door te gaan met de ontwikkeling van het ikc en door te gaan met de ontwikkeling van het Noorderlicht.

Wij bieden de kinderen de mogelijkheid voor een basisprogramma (voorschool en basisschool) en een basis+ -programma (voorschool, basisschool en kinderopvang).

Het kindcentrum biedt kinderen een dagprogramma voor zolang zij willen deelnemen. Het gaat bij een integraal kindcentrum om één fysieke locatie en een nieuwe organisatievorm.