Master Sneek

Ieder kind aan bod

Master Sneek is één van de veertien scholen van Stichting Odyssee. De Odysseescholen hebben gezamenlijke uitgangspunten:

Open voor iedereen

Wij staan open voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun mogelijkheden, godsdienst of cultuur. Juist verschillen geven kleur aan het onderwijs! ook luisteren we goed wat de samenleving van ons vraagt en formuleren we passende antwoorden op deze vragen.

Oog voor verschillen

Elke leerling is anders. Met onderwijskundig, pedagogisch en didactisch maatwerk spelen we zo goed mogelijk in op deze verschillen. Onze leerkrachten verstaan hun vak en halen het optimale uit elke leerling. Dat doen ze in samenspraak met de ouders en andere betrokkenen bij de school. Overigens zijn ook alle medewerkers uniek en daar hebben we oog voor.

Kleurrijk en positief

Wij bieden scholen de ruimte om vanuit hun eigen kracht kleur te geven aan het onderwijs. Elke school heeft zijn eigen positieve uitstraling en profiel, passend bij de doelgroep, de wijk en het team.

Op de website van Odyssee is meer te lezen over onze gezamenlijke visie en uitgangspunten, bijvoorbeeld in het strategisch beleidsplan 2016-2020. Dit plan is de basis waarop scholen hun schoolplan vormgeven. Dit plan is ook te vinden op onze website.

Master Sneek wil haar leerlingen stimuleren om hun individuele talenten te ontwikkelen en cruciale vaardigheden te leren voor het leven in de wereld van morgen. Om dit te realiseren wordt er op Master Sneek gewerkt volgens het concept van ScoolSuite, voorheen O4NT. Dit concept wordt toegepast op een manier die past bij de ontwikkeling van de school en haar leerlingen.

Naast de cognitieve ontwikkeling hechten wij ook veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen.