Tienerschool Sneek

Waar wij voor gaan!

De levensfase waarin tieners zich bevinden is bijzonder. Daarom erkennen wij tieners in wie ze ZIJN en WORDEN. Wij bieden een leeromgeving waarin onderwijs zich aanpast aan deze ontwikkelingsfase. In een sterk veranderende wereld willen we tieners voorbereiden op hun toekomst.

Waar wij voor staan!

Rekening houdend met de ontwikkelingsfase van tieners, coachen wij hen door het bieden van steun, sturing en inspiratie. Zij krijgen vaardigheden aangereikt om zelf structuur aan te brengen in hun ontwikkeling. In onze flexibele leeromgeving leren wij samen met oog voor creativiteit, kennis en (eigen)wijsheid.

Samenwerking

Tienerschool Sneek is een samenwerking tussen Stichting Odyssee en RSG Magister Alvinus.

Binnen de landelijke pilot 10-14 onderwijs wordt onderzoek gedaan en werken diverse initiatieven samen aan de doorgaande leerlijn Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Tienerschool Sneek is onderdeel van deze pilot.