Openbaar kindcentrum ’t Wad

elke dag, met het plezier voorop, samen een stap vooruit.’

Samen

Het woord ‘samen’ is, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied, het kernbegrip uit onze missie. Dit komt dagelijks terug in onze onderwijspraktijk en geldt voor leerlingen en medewerkers. Door op verschillende niveaus en in de verschillende onderlinge relaties samen te werken, worden we elke dag een beetje beter met elkaar.

Visie

’t Wad is een gezond kindcentrum. Binnen het team heerst de overtuiging dat kinderen die bewegen, gezond en fit zijn, en ook lekker in hun vel zitten, zich optimaal ontwikkelen. Sport en bewegen hebben een positieve invloed  op schoolresultaten in algemene zin, werkhouding, concentratie, motivatie, fitheid en stressbestendigheid.

Bewegingsonderwijs neemt bij ons een belangrijke plaats in. We besteden actief aandacht aan een gezonde leefstijl. Bij ons kunnen kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar zich in een uitnodigende, veilige en gezellige leeromgeving maximaal ontwikkelen. Ons KiVa-programma draagt hieraan bij.

Wij vinden aandacht voor talent belangrijk voor de totale ontwikkeling van kinderen. Daarom spreken we onze leerlingen aan op hun kwaliteiten door hen kansen te bieden en hen uit te dagen om zich naar en binnen hun eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. We moedigen hen hierbij niet alleen aan, maar ondersteunen hen om die kwaliteiten in te zetten. Onze begeleiding en ons onderwijs zijn afgestemd op de individuele mogelijkheden en behoeften van het kind. De eigenheid van ieder kind staat bij ons voorop en we begeleiden onze kinderen op weg naar zelfstandigheid.